Väärtused, mis
viivad meid edasi.

Professionaalsus


Oleme pühendunud asjatundjad, kes tegutsevad sihikindlalt tulemuste saavutamise suunal, jäädes sealjuures alati mõistvaks, viisakaks ning inimlikuks.

Innovaatilisus


Meie ettevõtte siht on tulevikkuvaatav - töö tulemus peab väljenduma paremas tulevikus nii ettevõtte kui ka laiema ühiskondliku arengu kontekstis.

Hoolivus


Hoolivus on väärtus, mis iseloomustab meie ettevõtet tervikuna: hoolivus oma inimestest, keskkonnast, ühiskonnast laiemalt. See on väärtus, mis on just nähtav läbi meie tegude.

Paindlikkus


Oskame suunata ning ümber kujundada, kuid ka vajalikul hetkel kuulata, mõista ning adapteeruda. Loeb vaid lahendus, mis sobib kõikidele osapooltele.

Juhatus

MARGUS LINNAMÄE
Juhatuse esimees
KRISTEL VOLVER
Juhatuse liige
MARGUS KÄHRI
Juhatuse liige